ANNA_small_640

ANNA

 

foto: Alexandra Dinca

Asociaţia pentru Naştere Naturală şi Alăptare este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică înfiinţată în anul 2010 în scopul promovării naşterii naturale şi alăptării.

La ora actuală, în România, naşterea unui copil este profund medicalizată, utilizându-se proceduri medicale de rutină chiar şi în situaţiile unui travaliu fiziologic, cu risc scăzut, situaţii ce reprezintă o pondere de peste 80% din cazuri. Aceste proceduri medicale de rutină afectează mama şi bebeluşul din punct de vedere fizic şi emoţional, iar naşterea unui copil ajunge să fie percepută ca o traumă.

Naşterea prin cezariană a ajuns la un procent de 35% la nivel naţional, iar în Bucureşti s-a atins un procent de aproximativ 60%, în condiţiile în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca procentul de cezariene să nu fie mai mare de 10-15% într-o ţară.

De asemenea, conform unui studiu recent, procentul copiilor alăptaţi exclusiv până la 6 luni în România a scăzut până la 12,6 %, în condiţiile în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă alăptarea exclusivă a copiilor până la 6 luni şi continuarea alăptării alături de o diversificare treptată până la doi ani şi peste.

 

Asociaţia pentru Naştere Naturală şi Alăptare s-a născut din convingerile unui grup de specialişti în educaţie prenatală, psihologie şi fiziokinetoterapie asupra faptului că femeile şi bebeluşii din România au dreptul la o naştere în siguranţă, respect şi demnitate şi la un start sănătos în viaţă.

 

Suntem de părere că una dintre cheile principale pentru clădirea unei personalităţi umane încrezătoare şi echilibrate rezidă în ceea ce se întâmplă între copil, mamă şi tată începând cu concepţia şi continuând cu sarcina, travaliul, naşterea şi pe tot parcursul alăptării.

 

Argumentele şi filozofia noastră se bazează pe cercetări de mare amploare bazate pe dovezi stocate în Biblioteca Cochrane şi diseminate prin publicaţiile ştiinţifice actuale, precum şi pe recomandările forurilor internaţionale de sănătate.

 

Pentru împlinirea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

 • Participarea la iniţiativele legislative care se referă şi definesc conceptele de “naştere naturală” şi “alăptare” conform accepţiunilor forurilor mondiale de sănătate.

 • Promovarea naşterii naturale şi alăptării prin programe de educaţie prenatală în instituţii de stat şi private.

 • Înfinţarea unor centre de pregătire pentru naşterea naturală şi alăptare, de stat şi private.

 • Înfiinţarea unor centre de naştere în care naşterile să fie asistate de moaşe;

 • Organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe, dezbateri publice şi în mass-media în domeniul naşterii naturale şi alăptării.

 • Lobby în scopul optimizării cadrului legal ce reglementează drepturile pacientului şi procedurile de lucru în maternităţile din România.

 • Lobby în scopul optimizării cadrului legal ce reglementează naşterea asistată în centre de naştere sau acasă.

 • Lobby în scopul optimizării cadrului legal ce reglementează libertatea pacientului de a alege prezenţa în travaliu, la naştere şi postpartum a unei persoane specializate în acordarea de sprijin psihologic, emoţional şi informaţional femeii parturiente şi a unei persoane apropiate/familiare în maternităţi.

 • Lobby pentru crearea cadrului legal pentru posturi de consilier în alăptare şi posturi de consilier psiholog specializat în domeniul perinatalităţii şi ataşamentului în fiecare secţie de maternitate din România.

 • Lobby pentru dreptul moaşelor de a asista naşteri în spitale precum şi în afara  spitalelor.

 • Lobby pentru introducerea în nomenclatorul meseriilor pe cea de “educator prenatal” şi “doula”.

 • Lobby pentru decontarea de către Casa Asigurărilor de Sănătate a cursurilor de educaţie prenatală şi pentru asistarea naşterilor de către moaşe în spitale şi în afara lor.

 • Lobby pentru transparenţa datelor statistice din maternităţi.

 • Facilitarea accesului publicului larg la informaţii legate de desfăşurarea naşterilor şi perioada postpartum în maternităţile din România şi la cercetări ştiinţifice bazate pe dovezi în domeniul perinatalităţii prin organizarea unor campanii de informare, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, cât şi prin realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative.

 • Lobby pentru egalitatea în drepturi indiferent de naţionalitate, etnie, religie, vârstă şi statut social.

 • Sprijinirea mamelor minore în vederea accesului la informaţii şi servicii de calitate.

 • Dezvoltarea de programe proprii şi în parteneriat cu instituţii de stat, private şi alte organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate în vederea susţinerii naşterii naturale şi alăptării.

 • Acordarea unor servicii de consultanţă, consiliere şi psihoterapie persoanelor interesate de perioada perinatală.

 • Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării.

 • Stabilirea de legături de colaborare cu organizaţii similare şi înfiinţarea de uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice, din ţară şi din străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

 • Reprezentarea drepturilor membrilor asociaţiei în relaţia cu instituţiile statului, persoane fizice şi juridice, inclusiv în instanţă.

Ţinta noastră:

 • Crearea unui mediu prietenos pentru copil şi părinţi pe parcursul travaliului, naşterii şi al perioadei post-partum, prin respectarea nevoilor de bază ale acestora:

  • Pentru bebeluş: nevoia de siguranţă, confort, căldură, hrană, apropiere, încredere. Mama este cea mai în măsură în a i le satisface.

  • Pentru mamă: sprijin, încurajare, respect, înţelegere, libertate de exprimare, siguranţă, alegere informată, susţinere, acceptare, confort, intimitate, valorizare, încredere, contribuţie.

  • Pentru tată: contribuţie, siguranţă pentru mamă şi copil, libertate, informare, implicare, respect.

 • Crearea condiţiilor de bază pentru dezvoltarea ataşamentului dintre copil şi părinţii lui, condiţii care îi vor asigura o dezvoltare armonioasă de-a lungul întregii vieţi.

 • Părinţi informaţi, încrezători, puternici, echilibraţi, pregătiţi pentru a-şi primi nou-născutul în viaţa lor.

 • Protejarea dreptului nou-născutului de a primi cel mai preţios dar de la mama lui: colostrul şi  laptele matern în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

 • Sprijinirea familiei în a lua decizii informate pentru ei şi bebeluşul lor.

Preşedinte Irina Popescu

Vicepreşedinte Claudia Necula

Vicepreşedinte Ramona Roşu